IR-power-cPanel-1GB

هاست اشتراکی سی پنل لینوکس ایران

 • آسیاتک-برج میلاد دیتاسنتر
 • 1 گیگا بایت فضا
 • SSD پرسرعت هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • 10 گیگا بایت پهنای باند
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود زیر دامنه
 • 1 عدد ادان دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود پارک دامنه
 • cxs security آنتی ویروس
 • روزانه و هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
 • 7 روز گارانتی بازگشت وجه
IR-power-cPanel-3GB

هاست اشتراکی سی پنل لینوکس ایران

 • آسیاتک-برج میلاد دیتاسنتر
 • 3 گیگا بایت فضا
 • SSD پرسرعت هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • 30 گیگا بایت پهنای باند
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود زیر دامنه
 • 2 عدد ادان دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود پارک دامنه
 • cxs security آنتی ویروس
 • روزانه و هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
 • 7 روز گارانتی بازگشت وجه
IR-power-cPanel-6GB

هاست اشتراکی سی پنل لینوکس ایران

 • آسیاتک-برج میلاد دیتاسنتر
 • 6 گیگا بایت فضا
 • SSD پرسرعت هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • 60 گیگا بایت پهنای باند
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود زیر دامنه
 • 3 عدد ادان دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود پارک دامنه
 • cxs security آنتی ویروس
 • روزانه و هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
 • 7 روز گارانتی بازگشت وجه
IR-power-cPanel-10GB

هاست اشتراکی سی پنل لینوکس ایران

 • آسیاتک-برج میلاد دیتاسنتر
 • 10 گیگا بایت فضا
 • SSD پرسرعت هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • 100 گیگا بایت پهنای باند
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • نامحدود زیر دامنه
 • 4 عدد ادان دامین برای سایت مجزا
 • نامحدود پارک دامنه
 • cxs security آنتی ویروس
 • روزانه و هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
 • 7 روز گارانتی بازگشت وجه